7 výhod, ktoré videoškolenia pripravené s Úradom na ochranu osobných údajov SR ponúkajú!

  1. 1. Obsah videoškolení je odsúhlasený Úradom na ochranu osobných údajov SR
  2. 2. Zakúpenie jedného prístupu = neobmedzené vzdelávanie všetkých zamestnancov.
  3. 3. Na rozdiel od prezenčného vzdelávania je prístup k videoškoleniam časovo neobmedzený.
  4. 4. Ustanovenia Nariadenia o GDPR a Zákona máte kedykoľvek k dispozícii.
  5. 5. Videá si viete pustiť na PC, Apple, NTB, tablete alebo mobile.
  6. 6. Po každej epizóde seriálu alebo v samostatných videoškoleniach je k dispozícii krátky test.
  7. 7. Budete mať otázky? Zašlite nám ich a odpovede pripravené spolu s Úradom tu zverejníme.

 

Zoznam videoškolení:

 

Kurz 12x GDPR

Seriál videoškolení 12 x GDPR – Prehľadne – Podrobne – Profesionálne v tomto seriáli 12 epizód sú podrobne, prakticky a hlavne profesionálne vysvetlené najdôležitejšie ustanovenia Nariadenia o GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Cena zahŕňa set 12 videoškolení.
Ukážka z Epizódy č. 2 Osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov
Ukážka z Epizódy č. 7 Práva dotknutých osôb

150 € - Kúpiť kurz


Sprostredkovateľské zmluvy podľa Nariadenia GDPR

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz


Nariadenie GDPR a jeho dopad na personálnu a mzdovú agendu

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz


Nariadenie GDPR a informačné systémy

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz


Nariadenie GDPR a školské a predškolské zariadenia

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz


Nariadenie GDPR a zdravotnícke zariadenia

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz


Bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz


Proces zosúladenia a dokumentácia podľa Nariadenia GDPR návod

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz


Nariadenie GDPR a sociálne siete, weby, priamy/online marketing

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz


Nariadenie GDPR a pseudonymizácia, anonymizácia a šifrovanie

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz


Nariadenie GDPR a kamerové systémy

Ukážka kurzu 36 € - Kúpiť kurz